présentation générale du produit

OnRoad Pro

De ideale partner van uw mobiliteit

OnRoad Pro verbindt u met uw voertuigen. Het systeem heeft tot doel het leven voor u te vereenvoudigen en de productiviteit van uw onderneming de hoogte in te jagen door u automatisch te laten beschikken over de waardevolle informatie betreffende het gebruik van een voertuig.

Bereid u voor een minimale kostprijs voor op de nieuwe btw-reglementering voor bedrijfswagens.

meer informatie

Spaar brandstof uit door blijk te geven van ecologisch bewust gedrag.

meer informatie

Geolokalisatie en eerbied voor de persoonlijke levenssfeer zijn niet onverenigbaar.

meer informatie

Plug & Drive

Even gemakkelijk in installatie als in gebruik

Het duurt niet meer dan een handvol seconden om een OnRoad Pro-module aan te sluiten op een stopcontact in uw voertuig. Dit klein en discreet hoogtechnologisch toestel vereist niet dat het voertuig uit gebruik wordt genomen voor de tijd die nodig is voor de installatie.

Op uw maat gesneden

Bij de OnRoad Pro-module hoort een multifunctionele OnRoad Pro-afstandsbediening. Dankzij zijn ergonomisch ontwerp is dit de bevoorrechte troef van de bestuurder. U kunt de afstandsbediening bevestigen aan uw sleutelbos en hebt ze dus steeds binnen handbereik.

De OnRoad Pro-afstandsbediening bestaat in meerdere varianten die aangepast zijn aan de verschillende soorten gebruik.

 

Kilometerstand

Verlies geen tijd meer met administratieve karweien

Dankzij OnRoad Pro bespaart u vele uren administratief werk. Het aantal kilometer van beroepsverplaatsingen, private verplaatsingen en van het woon-werkverkeer met uw verschillende voertuigen wordt immers automatisch berekend.

Het onderscheid maken tussen het aantal kilometer voor beroepsverplaatsingen enerzijds en private verplaatsingen anderzijds is een echte puzzel waarvoor u een rittenboekje moet bijhouden. U kunt dat boekje echter verliezen, vergeten of er kunnen fouten in staan. Kortom, die boekjes zijn niet zeer betrouwbaar en brengen veel verplichtingen mee. Met OnRoad Pro hoeft u slechts eenmaal te klikken op een knop van de OnRoad Pro-afstandsbediening om de aard van een traject te bepalen.

Dankzij OnRoad Pro kunt u de administratieve last tot nul herleiden. Zo maakt u tijd vrij om rendabeler taken uit te voeren.

Er is 100% respect voor de persoonlijke levenssfeer van de bestuurder. Hoewel OnRoad Pro is voorzien van een GPS, worden er geen geolokalisatiegegevens voor de private verplaatsingen en het woon-werkverkeer geregistreerd.

In enkele concrete situaties is het noodzakelijk om het aantal kilometer voor beroeps- en private verplaatsingen te tellen:

Eindelijk een gemakkelijk instrument om de btw van de bedrijfswagens af te trekken.

Sinds 1 januari 2013 wordt de btw van de bedrijfswagens afgetrokken in evenredige verhouding met hun beroepsmatig gebruik. Er is echter een plafond beperkt tot 50% aftrek ingevoerd.

Om het beroepsmatig gebruik van een voertuig vast te stellen, stelt de btw-administratie 3 methodes voor :

 • Een percentage dat het aantal werkelijk gereden beroepskilometers weergeeft; dit heeft tot gevolg dat een register van trajecten en het aantal kilometer moeten worden bijgehouden.

 • Een formule bestaand uit een forfait van 6.000 private kilometer en 200 effectieve werkdagen.

 • Lijkt de eerste methode u het voordeligst maar onmogelijk toe te passen in de praktijk? Met OnRoad Pro kunt u deze methode zeer gemakkelijk toepassen zonder dat u uw financiële belangen uit het oog verliest.

   

OnRoad Pro berekent de verhouding tussen beroeps- en privaatgebruik van een voertuig automatisch. Het systeem bezorgt u vervolgens gestandaardiseerde rapporten die de btw-administratie erkent en die alle vereiste informatie bevatten:

 • Adres van vertrek en aankomst van elk traject
 • Het aantal gereden kilometer per type traject
 • Het totaal aantal per dag gereden kilometer
 • De kilometerstand bij aanvang en op het einde van het kalenderjaar
 • De datum en het tijdstip van de trajecten
 • Het percentage beroeps- en private kilometer

Wie voor OnRoad Pro kiest, beschikt dus over een betrouwbaar bewijs van het aantal kilometer voor beroepsgebruik, zonder bijkomende werklast.

Betaal de CO2-bijdrage niet zonder reden aan de RSZ

De RSZ legt de betaling van een maandelijkse CO2-heffing op voor alle bedrijfswagens met gemengd gebruik, i.e. professioneel en privaat gebruik.

U bent deze heffing echter niet verschuldigd indien uw voertuigen alleen om beroepsredenen worden gebruikt; u moet daarvan echter wel het bewijs kunnen leveren.

Dankzij OnRoad Pro wordt u van deze taak ontslagen, daar het systeem u relevante informatie over het gebruik van een voertuig verstrekt.

Het bedrag van deze CO2-heffing kan bijvoorbeeld tot 1.050,72 euro * per jaar (87,56 euro/maand) bedragen voor een dieselvoertuig met een emissiegehalte van 170 gr/km. Dankzij OnRoad Pro kunt u dan heel wat winst maken.

* ((g/km emissie x 9) – 600) / 12 x (128,89 / 114,08) voor een dieselvoertuig
((g/km emissie x 9) – 768) / 12 x (128,89 / 114,08) voor een benzinevoertuig

 • Firma X heeft een pool voertuigen die enkel worden gebruikt voor beroepsverplaatsingen.

 • Bij het begin van elke verplaatsing selecteren de werknemers die deze voertuigen gebruiken de modus ‘professioneel’ op hun OnRoad Pro-afstandsbediening.

 • Van tijd tot tijd logt de vlootbeheerder in op zijn online beheerruimte myOnRoadPro en produceert hij een rapport dat aantoont dat deze voertuigen alleen voor beroepsverplaatsingen worden gebruikt.

 • Aldus kan firma X aan de RSZ bewijzen dat zijn voertuigen alleen voor beroepsdoeleinden worden gebruikt en het bedrag van de CO2-heffing uitsparen.

OnRoad Pro vereenvoudigt het werk van de werknemers en de beheerders

Gedaan met onkostennota’s die men gemakkelijk verliest, vergeet of die zelfs fouten kunnen bevatten: voortaan kunt u uw werknemers vergoeden op basis van nauwkeurige en betrouwbare gegevens. Uw werknemers sparen kostbare tijd uit en u zult nooit meer twijfelen aan het aantal kilometer dat ze opgeven.

Uw beroepskosten voordelig aftrekken

De kosten van een voertuig wegen steeds zwaarder door in een budget. Voor een zelfstandige is het dus zeer belangrijk dat hij de beroepskosten in verband met zijn voertuig aftrekt.

Vandaag worden deze beroepskosten vrij vaak bij benadering berekend en wordt de berekening regelmatig betwist door de belastingadministratie.

OnRoad Pro biedt u de kans om sereen te werken: het systeem berekent automatisch het gedeelte ‘beroepsgebruik’ van uw voertuig. Het bezorgt u bewijskrachtige en betrouwbare gegevens die als bewijs kunnen dienen bij een belastingcontrole.

Maak gebruik van alle mogelijkheden die tot uw beschikking staan om de beroepskosten in verband met uw voertuig zo voordelig mogelijk af te trekken.

Een vereenvoudigd beheer waar uw klanten baat bij hebben

Bezorg aan uw klanten een nauwkeurig bewijs van het aantal kilometer dat u hen aanrekent door uw kilometers automatisch te berekenen. U wint tijd en bevordert de relaties met uw klanten.

Kilometerstand
Btw
CO2-bijdrage
Kilometervergoedingen
Beroepskosten
Facturatie van het aantal kilometer

Eco’ logisch

Bespaar vele liters brandstof per jaar

Remmen en bruusk versnellen, uw motor laten draaien terwijl u lang stilstaat, overdreven snelheid… dergelijk rijgedrag heeft een aanzienlijke financiële en ecologische impact. Met OnRoad Pro kunt u uw rijgedrag optimaliseren en bespaart u zeer gemakkelijk op brandstof.

Uw rijgedrag zichtbaar maken

Zich bewust worden van zijn gewoonten is de eerste stap naar zuiniger en milieubewuster rijden. OnRoad Pro analyseert uw rijgedrag en toont welke handelwijzen u kunt verbeteren op basis van de volgende elementen:

 • Snelheid
 • Aantal toeren/minuut
 • Versnellingen
 • Stationair draaien van een motor
 • Remmen

Persoonlijk advies krijgen

Op basis van het rijgedrag biedt OnRoad Pro u persoonlijk advies waarmee u concreet kunt handelen ten voordele van zuiniger en groener rijden. Elke bestuurder kan zijn vorderingen volgen en actief deelnemen aan zowel de financiële besparingen van de onderneming als aan zijn eigen milieubewust gedrag.

Geolokalisatie

Focus op uw voertuigen

Met OnRoad Pro kunt u, in reële tijd of uitgesteld, de trajecten van een voertuig volgen. Het systeem biedt u ook de historiek van de afgelegde trajecten, zodat u een overzicht krijgt van alle activiteiten van uw voertuigen.

U weet precies wanneer en hoe de voertuigen van uw vloot worden gebruikt en kunt gemakkelijk:

 • de vinger leggen op disfuncties die een oplossing vragen;
 • de plannings optimaliseren;
 • mogelijke besparingsposten identificeren.

U neemt beslissingen op basis van concrete elementen en geeft aan uw onderneming de sleutels voor een optimaal beheer van de mobiliteitsfactor.

Voor elk traject kunt u met OnRoad Pro de onderstaande zaken visualiseren:

 • de datum en het tijdstip van vertrek en aankomst
 • de positie van het voertuig in reële tijd
 • de afgelegde weg (alleen in de modus ‘professioneel’)
 • het aantal gereden kilometer
 • de optimale afstand in vergelijking met de werkelijk afgelegde afstand

Met één enkel gebaar kunnen uw werknemers de reden van hun beroepsverplaatsingen opgeven. Het volstaat dat ze deze informatie per sms naar een speciaal nummer sturen dat hiertoe tot hun beschikking wordt gesteld.

We streven ernaar de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers zoveel mogelijk te beschermen. Om deze reden wordt de geolokalisatie onderbroken voor alle trajecten in de modus ‘privaat’ of in het kader van het woon-werkverkeer.

Bestuurder ID

Een unieke gebruikersnaam voor elke bestuurder

De OnRoad Pro-afstandsbediening is verbonden met één enkele persoon, zodat de werknemers zich als bestuurder of passagier kunnen identificeren wanneer ze zich met een voertuig in het verkeer begeven.

Zo kunt u de plannings en rijtijden van elke werknemer bekijken en de aansprakelijkheid in geval van inbreuk of ongeval zo goed mogelijk beheren. OnRoad Pro detecteert immers de schokken die een voertuig oploopt.

Binnenkort beschikbaar: carpooling centraal in uw mobiliteit

Binnenkort kunt u met OnRoad Pro een structuur van carpooling tot stand brengen binnen uw onderneming. Carpooling wordt steeds populairder wegens zijn economische en ecologische troeven en heeft veel te bieden. We geven u al een voorproefje van de mogelijkheden die het systeem u zal bieden:

 • werknemers die min of meer hetzelfde traject afleggen en in aanmerking komen voor carpooling worden met elkaar in contact gebracht (werknemers van één of meer bedrijven);
 • effectieve controle van de carpoolers;
 • berekening van de door elke carpooler afgelegde stukken.

Uw gegevens

Uw gegevens steeds binnen handbereik

MyOnRoadPro, uw persoonlijke beheerruimte, brengt op één plaats alle gegevens samen die OnRoad Pro verstrekt. Of u nu één of honderd voertuigen hebt, u vindt er een groot aantal functionaliteiten die specifiek betrekking hebben op de opvolging en het beheer van uw activiteiten.

Visuele tools

MyOnRoadPro biedt u een brede waaier van visuele tools zoals tabellen, grafieken of statistieken die werden ontworpen om de voor uw activiteiten relevante gegevens onder de aandacht te brengen.

Rapporten

In slechts enkele klikken creëert u gepersonaliseerde rapporten die u kunt exporteren in PDF of Excel. Profiteer ook van ons gebruiksklaar rapport voor de aftrek van de btw van de bedrijfswagens dat de btw-administratie zelf erkent.

Personaliseren

U kunt uw ruimte myOnRoadPro volledig zelf organiseren. U kiest zelf de informatie die u op de voorgrond wenst te plaatsen.

 

Toegang

U kunt aan een derde (boekhouder, klant…) beperkte toegang tot uw gegevens bieden.

100% web

U moet geen enkele software installeren. myOnRoadPro is 24 uur per dag online toegankelijk op computer, tablet of smartphone.

Subscribe to OnRoad Pro RSS